ไฟฟ้า

 

tab12.jpg

electric2.jpg

bottom9.jpg

1. SABIN 205 ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ไม่ติดไฟ

2. SABIN 215 ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ ชนิดติดไฟ

3. LECTRIC CLEAN 204 ทำความสะอาดมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ติดไฟ

4. DEMOISTURANT 207 ไล่ความชื้น ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ป้องกันสนิมชั่วคราว

5. EPOXY INSULATING VANISH 203 เคลือบอเมเจอร์สเตเตอร์ขดลวดไฟฟ้า ป้องกันไอกรด ไอด่าง ความชื้น ความร้อนและไฟรั่ว มี 2 สี คือ สีและแดง

6. PRINTED CIRCUIT COATING 201 เป็นฟิล์มสังเคราะห์ใสใช้เคลือบแผงอิเล็คโทรนิคส์ และแผงทองแดง ป้องกันออกไซด์ ฝุ่น และความชื้น

7. P-SEEL เคลือบหัวขั้วแบตเตอรี่ช่วย Start-up ป้องกันไฟรั่ว ขี้เกลือ-ออกไซด์

8. SABIN 210 ใช้ล้าง Flux เหมาะสำหรับงานซ่อมหรือประกอบในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์

ชนิดสเปรย์.jpg

electric.jpg

bottom10.jpg

1. ELECTROKLEEN MP-3 ระเหยเร็วปานกลาง ติดไฟ ไม่กัดยาง พลาสติก สี เหมาะสำหรับงานที่ละเอียด ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยสเปรย์ในทันที ต้องจุ่มแช่และใช้แปรงขัด ไม่กัดมือผู้ใช้ เหมาะสำหรับแผงอิเลคโทรนิคส์ซับซ้อน มีทรานซิสเตอร์ ทำจากวัสดุหลายๆประเภท

2. SOLV-X ระเหยเร็ว ไม่ติดไฟ กัดพลาสติกบางประเภท ไม่เหมาะกับงานแช่ เช่น ล้างแผงอิเลคโทรนิคส์ เหมาะสำหรับฉีดหรือเช็คทำความสะอาดได้ดีและระเหยไปเลย เหมาะสำหรับงานใหญ่ เช่น มอเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าใหญ่ๆ เพราะใช้ฉีดล้าง

ชนิดน้ำ.jpg