สารพิเศษ

 

tab10.jpg


สารพิเศษ-1.jpg

1. LOX 470 สารนิเกิ้ลป้องกันการจับตายของน๊อต สกรู เทียบเท่า NEVER SEEZ

2. NZ 100 G สารหล่อลื่นกราไฟต์ ป้องกันการจับตาย ราคาประหยัด

3. NZ 116 C สารทองแดงป้องกันการจับตายของน๊อต และสกรูได้ถึง 1,100°  C  

       
 
   
สารพิเศษ.jpg