วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

howto.jpg

 

ท่านสามารถสั่งซื้อได้หลายทาง ดังนี้

1. ทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ info@thaiunibros.com พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => บริษัทติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ => ชำระเงินตามวิธีที่เลือก =>รอรับสินค้า

2. ทางโทรศัพท์ ท่านสามารถโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่ 02-277-8800-4 , 02-275-5834-8 พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => ชำระเงินตามวิธีที่เลือก  => รอรับสินค้า

3. ทางแฟกซ์  โดยส่งรายละเอียดการสั่งซื้อมาที่ 02-277-8800-4 , 02-275-5834-8  พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => ชำระเงินตามวิธีที่เลือก=> รอรับสินค้า


 

การชำระค่าสินค้า มี 3 รูปแบบ คือ

1. ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด กับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง (เฉพาะเขตกทม. และ เขตปริมณฑล)

2. ชำระค่าสินค้าเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัทไทยยูนิบรอส จำกัด

3. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ   ชื่อบัญชี บริษัท ไทยยูนิบรอส จำกัด  เลขที่บัญชี 196-3-00127-4 บัญชีประเภท กระแสรายวัน  สาขาถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมชื่อบริษัทของท่านมาที่หมายเลขโทรสาร 02-275-9910


 

การจัดส่ง มี 2 รูปแบบ คือ

1. จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ (เฉพาะกรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก ) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ท่านเลือกวิธีชำระเงินสด หากท่านชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะได้รับสินค้าไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่แฟกซ์ใบโอนเงิน

2. จัดส่งทางขนส่งมวลชน (ทั่วประเทศ) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านแฟกซ์ใบโอนเงิน