ลอกสี

 

tab8.jpg


1. CR 707 ใช้ลอกสีทุกประเภท เป็นสารละลายใช้จุ่ม มีของเหลวปกคลุม น้ำยาเพื่อป้องกันการระเหย

2. DIP STRIP ใช้ลอกสีน้ำมันประเภทหลายชั้น เช่น แฮงเกอร์ ที่ห้องชิ้นงาน ในตู้พ่นสีโดยเฉพาะ ราคาประหยัด

3. SABIN 404 เป็นสเปรย์ลอกสีและปะเก็น

4. PEEL-OFF เป็นครีมเหมาะใช้ลอกสีประเภทชิ้นงานที่ไม่สามารถถอดได้ เช่น โครงสร้างถังขนาดใหญ่ เป็นต้น