รักษาพื้นกระเบี้องยาง

 

tab18.jpg


1. FLOOR CLEAN หัวเชื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยาง หินชัด

2. HIGH GLOSS หัวเชื้อแว๊กซ์เข้มข้น ปฏิรูปใหม่ โดยไม่ต้องขัด

3. WAX STRIPPER หัวเชื้อน้ำยาสำหรับลอกแว๊กซ์ทุกชนิดและยังสามารถใช้ล้างพื้น ลางคราบสกปรก