ป้องกันสนิมฝ่ายซ่อมบำรุง


tab4.jpg


1. DEMOISTURANT 207 ใช้ไล่ความชื้นเป็นหลัก และป้องกันสนิมชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นฉนวน

2. SOFTEX ไล่ความชื้นได้ดี มีฟิล์มแว๊กซ์บางๆ เหมาะสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ใหญ่นัก ที่ทำความสะอาดแล้ว และต้องการเอาออกมาใช้งานภายใน 6 เดือน

3. RUSTEX ไม่มีคุณสมบัติในการไล่ความชื้น เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ใหญ่ที่ต้องการเก็บนานเป็นปี หรือ 12 เดือน 18 เดือน และฟิล์มไม่หนามาก เพื่อสะดวกในการล้างเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่

4. COR 630 ป้องกันสนิม 3-5 ปี ฟิล์มหนา ใช้ทาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหญ่เพื่อเก็บรักษาไว้ขายต่อ หรือส่งออกข้ามน้ำ ข้ามทะเล ป้องกันไอน้ำทะเลดีมาก เหมาะสำหรับโรงงานที่ใกล้ทะเลทาใต้ท้องรถหรือบานประตูรถด้านใน

5. ANTI-SALT สเปรย์ป้องกันสนิม 3-5 ปี ทนกรดด่างได้ดี