ทำให้ผิวเป็นกลางหรือเตรียมผิวเพื่อขบวนการอื่น

 

tab7.jpg


1. RINSE 1 ใช้จุ่มหลังจากล้างด้วย RECONDET แล้วเข้าอบเพื่อการพ่นสีต่อ

2. BS-01 ปรับสภาพผิวคอยล์ให้เป็นกลาง หลังจากล้างด้วย น้ำยาล้างคอยล์แอร์ของเครื่องปรับอากาศ หรือ AHU

3. BS-02 ตัวทำผิวให้เป็นกลางหลังจากล้างด้วย DE-Z-101

4. KOPPER 116 ทำปฏิกิริยากับผิวทองแดงทันที หลังจากผ่านขบวนการล้างด้วยกรด รักษาผิวทองแดงไม่ให้ขึ้นออกไซด์