ขบวนการบำบัดน้ำเสีย

 

tab20.jpg

สิ่งแวดล้อม.jpg


1. BIG-P สารดูดซับกลิ่นในน้ำเสีย เช่น ไนโตรเจน, แก๊สไข่เน่า, ซัลเพอร์ไดออกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น ไม่มีผลต่อจุลินทรีย์ใดทั้งสิ้น

2. BIG-D จุลินทรีย์ย่อยหรือกินแบคทีเรียที่ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นในน้ำเสีย

3. SPEED ZYM-P ผงจุลินทรีย์พร้อมเอ็นไซม์ ชนิดแอโรบิคบาซีลัส ต้องการออกซิเจน เพื่อเพิ่มปริมาณ ในการย่อยของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย

4. SPEED ZYM-L จุลินทรีย์ที่ถูกออกแบบเพื่อย่อยของเสียที่เป็นไขมัน มีทั้งชนิดต้องการอากาศ(แอโรบิค) และไม่ต้องการอากาศ(แอนแอโรบิค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายโครงสร้างไขมันกากอาหารบ่อน้ำเสีย, บ่อตักไขมัน(grease trap)

5. AF 110 เคมีลดฟองในบ่อน้ำเสีย

6. BINDER X-2 เคมีภัณฑ์ที่เติมลงไปในบ่อน้ำที่ใช้ตักสีเวลาพ่นสีน้ำมัน เพื่อทำลายการยึดเกาะของสีป้องกันไม่ให้สีไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์, ปั๊มน้ำ, ตะแกรง ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์นานขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ตกตะกอนในบ่อดักลอยตัว จึงง่ายต่อการดักหรือตักตะกอนออก ทำให้บ่อไม่เน่าเหม็น และสะอาดตลอดเวลา

7. BINDER X-4 เหมือน BINDER X-2 แต่เป็นชนิดน้ำ สะดวกใช้ ช่วยทำให้น้ำใส สีลอย

8. SDA ผงดูดซับน้ำมันและทำความสะอาด ใช้ดูดซับน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเตา, โซลเว้นท์ ที่เลอะหกพื้นโรงงานบริเวณเครื่องกลึง เครื่องไฮโดรลิค บริเวณขนถ่ายน้ำมันหรือเติมน้ำมัน

9. BIG-C สารเคมีปรับสมดุลน้ำเสียโดยเฉพาะ น้ำที่มีโลหะ เช่น ทองแดง, สังกะสี, เหล็ก, นิกเกิ้ล, โครเมี่ยม เหมาะสำหรับโรงชุบ ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ