กัดตะกรัน


tab3.jpg

de-z-1-tub.png
 DE-z-2-tub.png
de-z-3-tub.png de-z-4-tub.png
de-z-5-tub.png

de-z-6-tub.png

 

1. DE-Z-CRETE เคมีขจัดตะกรัน หินปูน ชนิดพิเศษ มีสารป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะ จึงให้ความคุ้มครองกับโลหะ เช่น เหล็ก, ทองแดง เหมาะสำหรับล้างตะกรันของคอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ และบอยเลอร์ และฮีทเอ็กเช้นเย่อร์ เป็นต้น

2. DESCAL-P เคมีขจัดตะกรัน หินปูน ชนิดพิเศษ ถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นมารบกวนเวลาทำการล้าง

3. CT-22 เป็นผงขจัดตะกรัน ทำจากสารสังเคราะห์ เหมาะสำหรับโลหะที่มีความละเอียดอ่อนต่อปฏิกริยาของกรดทั่วไป ปลอดภัยกับโลหะหลายๆ ประเภท เช่น ทองแดง, สแตนเลส, อลูมิเนียม, สังกะสี เป็นต้น

4. CT 23 ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่ใช้ล้างตะกรันทั้งระบบ โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ไม่กัดกร่อนเพราะไม่ใช่กรด เป็นโปลิเมอร์ที่ดึงตะกรันออกจากระบบกลับเข้าสู่การเป็นสารละลายในน้ำ และถ่ายทิ้งด้วยวิธีการ Bleed Off